Cherchez la femme!

We kunnen niet om de cijfers heen: een minderheid van Volvo Car Gent is vrouw - minder dan 15 procent volgens de cijfers van onze jaarrekening.
Dat zie je op alle niveaus, al is er wel een verbetering zichtbaar. Het gros van de operatoren is nog altijd mannelijk, al zijn vrouwen nu wel met een inhaalbeweging bezig.
Ook bij de leidinggevenden zijn vrouwen zwaar in de minderheid - maar ook daar begint nu verandering in te komen. Hetzelfde geldt voor technische functies.

Omdat Volvo Cars wereldwijd wil komen tot een betere balans tussen mannen en vrouwen, worden er structuren opgezet om vrouwen kansen te geven om te groeien in hun functie. Zo bestaat er een programma waarin vrouwelijke leidinggevenden begeleid worden en samenkomen om ervaringen uit te delen.

Dit is het 'Female Mentoring Program' waaraan ook enkele Gentse collega's hebben deelgenomen: Dominiek Verkammen (Launch), Davida Decuyper (Spuitfabriek), Maya Stevens (Industrial Engineering) en Tania De Craene (Eindassemblage). Ze kwamen in contact met het topmanagement van Manufacturing & Logistics, en konden hen volgen in hun dagelijks functioneren.
Dat was zo leerrijk dat ze beslisten om ook iets te doen op lokaal vlak. En het initiatief "Females@Volvo" was geboren. Females@Volvo bestrijkt twee aspecten. Ten eerste is er een groep van zes vrouwelijke collega's die in een lokaal Female Mentorship Programma opstarten, en daarnaast zijn er een aantal netwerkavonden, die openstaan voor alle vrouwelijke werknemers.

TEKST LOOPT DOOR ONDER DE FOTO

Vooraan de "Females@Volvo", achteraan de mentors.


 "We willen vooral vrouwen steunen aan de hand van een aantal initiatieven, hen met elkaar verbinden om van elkaar te leren over een aantal interessante professionele en maatschappelijke topics. Op die manier hopen we vrouwen te inspireren en willen we hen een extra draagvlak bieden, dat in eerste instantie uitnodigt tot persoonlijke groei.” zegt Dominiek. "Daarmee sluiten we aan bij wat er leeft in de samenleving, met meer aandacht voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak en de bijhorende effecten. We hebben absoluut geen probleem met de vele mannelijke collega’s en willen zeker geen mannen buitensluiten, maar wilden rond dit topic echt iets doen voor vrouwen door vrouwen.”
Meteen willen ze ook een externe boodschap meegeven, en Volvo Car Gent tonen als een bedrijf dat mee is met zijn tijd, en vrouwen alle kansen biedt.

In het lokaal mentorship-programma zullen de deelnemende vrouwen regelmatig - ongeveer maandelijks - gesprekken voeren met hun mentor over een brede waaier aan (meestal) werkgerelateerde onderwerpen. Daarnaast volgen ze ze de mentor (in het Engels: to shadow), en lopen ze een dag met hem mee, en zijn ze aanwezig op alle activiteiten die dan gepland zijn. Omgekeerd zal de mentor ook de 'mentee' volgen.

Op 6 maart vindt de eerste netwerkavond plaats van Females@Volvo. Gastspreker is Ans De Vos, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen/Antwerp Business School. Zij zal het hebben over: “Aan het stuur van je eigen loopbaan: waarom, hoe?”
Dan gaat het over de keuzes die je kan en moet maken als je een loopbaan uitbouwt, over talenten, ambities en mogelijkheden, en over de balans tussen werk en vrije tijd. Uitgangspunt is dat iedereen “aan het stuur van zijn of haar eigen loopbaan” zit. Dit netwerkmoment staat open voor alle vrouwelijke collega's van Volvo Cars; meer info volgt nog.

Het Female Mentorship Programma loopt nog tot eind oktober; het is de bedoeling dat het netwerk langer actief blijft.

De mentoren zijn: Toine Dirven (IT), Guy Leys (Kwaliteit), Erik Uyttendaele (MP&L), Caroline Breithardt (HR) en Bart Claessens (Spuitfabriek).

De mentees (deelnemers aan het Femele Mentorship Program) zijn: Annick Perremans (MP&L), Lisa Demurie (Industrial Engineering), Eleen Bosteels van Supplier Quality Management, Sofie Bettens (supervisor Kwaliteit), Kinnie De Backer (supervisor Paint Onderhoud), Fé Van der Elst (Manufacturing Engineering).

Foto: Davida Decuyper, Maya Stevens en Dominiek Verkammen (Tania was afwezig toen de foto genomen werd.)

Naar boven