Countdown to Launch!

'Launch' betekent: iets beginnen of in gang zetten, denk maar aan het woord ‘lanceren’. Welnu: 2017 wordt een jaar waarin heel wat gelanceerd wordt in Volvo Car Gent. We gingen eens praten met de mensen van de afdeling Plant Launch.

Plant Launch vertegenwoordigt de fabriek in het project
Dominiek Verkammen leidt deze afdeling nog maar kort, en op woensdag heeft ze haar wekelijkse meeting met haar 'Launch Leaders'. Wat is Plant Launch, vragen we daar?
Dominiek: De Projectorganisatie brengt nieuwe modellen en tussentijdse modelwijzigingen in de fabriek brengen, in de lopende productie. Plant Launch vertegenwoordigt de fabriek in deze projectorganisatie. Dat klinkt eenvoudig, maar het is best complex. Een compleet nieuw model zoals de XC40 vergt heel wat voorbereiding vooraleer we de productie kunnen aanvatten. Peter Depraetere, die binnen Launch waakt over de kwaliteit, verwoordt het als volgt: "Een nieuw model introduceren is het werk van een projectorganisatie. Wat wij, Plant Launch, doen is de fabriek vertegenwoordigen in het project. Wij brengen de kennis aan over de 'zestig-secondenwereld'. Want uiteindelijk moeten we het nieuwe model omzetten in een reeks montages en handelingen, en dit binnen ons productiesysteem met een cyclustijd van ongeveer één minuut."

De afdeling Plant Launch is ook betrokken bij modeljaarwijzigingen, de zogenaamde ‘ÄT’. Johan Devreese staat precies daarvoor in. “Twee keer per jaar worden er wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van onze modellen,” zegt hij. “Soms minimaal, maar soms erg ingrijpend, met veel nieuwe onderdelen en nieuwe processen. Ook daar zorgt Plant Launch voor."
Peter Depraetere zegt verder dat Plant Launch vanuit de fabriek als eerste inzage krijgt in het ontwerp van een nieuw of gewijzigd model, en de processen die gebruikt worden om deze nieuwigheden in productie te brengen. “We zorgen er dan voor dat onze operatoren over de juiste kennis beschikken, en zorgen voor de fysieke bouw van de nieuwe modellen.”

Een complex product
Een auto is een complex product, dat tot leven komt op de ontwerptafels van R&D (Research and Development) in Zweden. In een eerste fase gebeurt dit op de computer. Daarna worden de onderdelen verder ontwikkeld en worden er prototypes gemaakt. Uiteindelijk krijgt het nieuwe model vorm, eerst als een kleimodel, later als een 'plastic car'… En dan wordt het tijd om de fabriek erbij te betrekken. Dan gaan er mensen van Plant Launch naar Zweden om de auto te beginnen assembleren. "Dat gebeurt grotendeels manueel," zegt Guy Waterschoot (Plant Launch GC), "maar toch bekijken we deze fase met de ogen van de zestig seconden cyclustijd. De balansen worden opgemaakt door Industrial Engineering, maar wij proberen dit uit en geven input om dit verder te verfijnen. Wij krijgen daar een pak informatie, die wij dan omzetten in trainingpakketten voor onze operatoren, maar tegelijk geven wij input aan het project om werkinstructies aan te passen met het oog op kwaliteit of efficiëntie. Uiteindelijk zijn wij de specialisten van het assemblageproces."

Dominiek Verkammen legt uit dat het ook aan Plant Launch is om alle operatoren klaar te stomen voor het nieuwe product - Workforce Readiness heet dat dan. "Elk model brengt nieuwe technieken met zich mee," zegt ze, "en het is aan ons om dat over te brengen aan zij die de nieuwe modellen uiteindelijk zullen bouwen."

Elektrische aandrijflijn
Een concreet voorbeeld is het aspect veiligheid bij het monteren van de batterij in de hybride Volvo V60. "Hier gaan we heel rigoureus om met de veiligheidsvoorschriften," zegt Guy Waterschoot. "Een auto met een batterij van ongeveer 400 volt, dat is een nieuw gegeven in onze fabriek."

Binnenkort worden de eerste proefreeksen gebouwd in de fabriek, en dat gaat gepaard met een uitgebreide informatiecampagne. Want iedereen die met de V60 Twin Engine van dichtbij of ver te maken krijgt, moet weten wat de risico’s zijn van een elektrische aandrijflijn.

Nieuwe of vernieuwde modellen zijn niet alleen belangrijk in de Eindassemblage. En hier steekt Maarten Desoete (die Nico Vandeputte vervangt) zijn vinger op: "In GA ligt de klemtoon op verbindingstechnieken, geometrie, en op de technische beschikbaarheid van onze machinepark.”

Waarop Henk Eecloo repliceert: "En laten we toch maar de Spuitfabriek niet vergeten! De spuitfabriek is minder toegankelijk, grotendeels door de kledingsvoorschriften, maar daarom niet minder belangrijk. Zonder de Las- en de Spuitfabriek komt er natuurlijk geen nieuwe auto uit de fabriek.” En nu hebben Henk en zijn collega’s van GB er een heel bijzondere uitdaging bijgekregen, namelijk het Two Tone-aspect van het nieuwe model, waarbij het koetswerk in twee verschillende kleuren wordt gespoten. Combineer dat met het project om V90-koetswerken in Gent te spuiten, en je beseft dat de Spuitfabriek de handen vol heeft met modelwijzigingen.

De afdeling Plant Launch groeit en krimpt regelmatig, afhankelijk van de projecten. Nu is het alle hens aan dek, en bereiden er meer dan 100 mensen het lanceren van nieuwe modellen voor, maar tussen 2012 en 2016 waren de activiteiten beperkt tot de modeljaarwijzigingen.

En in heel dit proces moet men ook rekening houden met het efficiënt onderhouden van het productieproces. Hedi Sagaama staat in voor ‘Reliability and Maintainability’ – anders gezegd: de nieuwe processen moeten ‘robuust’ en betrouwbaar zijn, en de afdeling Onderhoud moet klaar staan om snel in te grijpen waar nodig. Dan moeten de mensen goed opgeleid zijn, moeten de documentatie op punt staan, en moeten cruciale reservestukken voorradig zijn.

Ongemeen boeiend
Het is duidelijk: deze mensen krijgen als eerste inzage in alle nieuwigheden en krijgen de primeur inzake nieuwe modellen. Als we opmerken dat Plant Launch toch wel een ongemeen boeiende afdeling is, knikt iedereen enthousiast. Johan De Clercq (Launch Material Planning & Logistics) vindt zijn uitdaging in het werken naar ‘milestones’ of mijlpalen. “Elke fase in het project die we met succes afronden, dat geeft een grote voldoening.”  Een uitdaging op logistiek vlak is dat we er een veertigtal nieuwe Chinese leveranciers bijkrijgen, waarvan de helft met een Europese hub of lokale opslagplaats. “En daarbovenop werken we nu ook met de nieuwe logistieke centra LC1, LC3 en LC4 en een nieuwe industriële structuur.”

Wat Hedi Sagaama zo boeiend vindt, is het teamwerk. “Wij combineren alle afdelingen en verschillende disciplines. Elk project is anders, en je bekijkt het altijd vanuit verschillende invalshoeken.”

Bij de foto's bovenaan en onderaan: Launch werkt nauw samen met de collega's van de lijnorganisatie en met Engineering. Wanneer een auto van een in Gent gebouwde proefreeks onderzocht wordt in Audit, is het alle hens aan dek.


mdemey/3-3-2017

Naar boven