“De Volvo XC40 wordt een groot succes.”

De maand januari is vernoemd naar de Romeinse god Janus, de god met twee gezichten, die achterom én vooruit kijkt. De maand bij uitstek dus om fabrieksmanager Eric Van Landeghem enkele vragen voor te leggen, over het afgelopen jaar, maar ook, en vooral, wat we mogen verwachten van 2017.


Op het Autosalon toonde u zich tevreden over 2016?

Eric Van Landeghem: 2016 was geen gemakkelijk jaar, maar we hebben het met succes kunnen afronden. We bouwden bijna 249.000 auto’s, en dat is een zeer mooi aantal. Zeker als je weet dat we aanvankelijk 18.000 auto’s minder geprogrammeerd hadden.

Had u niet gehoopt op 250.000 auto’s?
Eric Van Landeghem: Wel, ik hou van ronde getallen, en 250.000 auto’s hadden er wel ingezeten. Maar 2016 was op sociaal vlak woelig, met een aantal nationale acties tegen de regeringsmaatregelen. Zonder die hadden we het kwart miljoen uiteraard wél gehaald. Maar dat is niet zo belangrijk – wat me vooral zal bijblijven, zijn de inspanningen van alle medewerkers. De laatste maanden was er een zeer grote druk om tegemoet te komen aan de marktvraag, en we hebben niet minder dan 28 shiften overwerk ingelegd, de meeste tijdens het weekend. Tezelfdertijd waren onze ingenieurs druk bezig met het ombouwen van de fabriek. Door al deze inspanningen zijn we erin geslaagd om van 2016 een zeer succesvol jaar te maken, en om tegelijk ook de basis te leggen voor 2017.

En zo zijn we meteen bij de toekomst aanbeland. Wat verwacht u van 2017?
Eric Van Landeghem: 2017 wordt een zeer belangrijk jaar. Dit voorjaar bouwt Volvo Cars de miljoenste XC60, en de overgrote meerderheid is in Gent gebouwd. Later, na de zomervakantie, zullen we dan afscheid nemen van dit topmodel. Het goede nieuws is dat een nieuwe topper de plaats zal innemen van de huidige XC60, …

U bent zeker van het succes van de XC40?
Eric Van Landeghem: Jazeker, de XC40 wordt ongetwijfeld een grote hit. Je merkte dat aan de spanning en de opwinding toen we de XC40 aan het personeel toonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook dit een topmodel wordt. Bovendien bereiden we nu ook de lancering voor van de V60, de Machine Try Out van vorige week [week 3] was zeer bemoedigend. Ook al gaat dit enkel om het huidig model, toch is dit belangrijk om onze volumes op peil te houden. Bovendien introduceren we ook de hybride technologie in onze fabriek. Het is belangrijk dat we daarmee mee zijn, want Volvo zet zwaar in op elektrische aandrijflijnen.

Vorig jaar was wat uit balans – werkloosheid in het voorjaar, en dan een pak overwerk tegen het jaareinde. Hoe zal 2017 er op dat gebied uitzien?
Eric Van Landeghem: Wat 2016 betreft kan ik alle personeelsleden alleen maar bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. In het voorjaar was het wachten op de facelift van de 40-reeks, en eens die ingezet was, bleek dat een commercieel succes. En de XC60… dat is een opmerkelijk model. Gelanceerd in het crisisjaar 2008 blijft de XC60 groeien. De klassieke curve van groei-maturiteit-terugval gaat niet op voor de XC60, en de orders blijven maar binnenkomen. Zeker naar het jaareinde toe hebben we heel veel van het personeel gevraagd. Velen onder ons hadden een lange periode met zes werkdagen per week, en ik besef dat dat op den duur begon door te wegen. Door deze inspanningen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om 18.000 auto’s méér te bouwen dan aanvankelijk gepland en daar bovenop slaagden we erin om alle verloren productie wegens sociale acties en technische storingen weg te werken. Dat is in Zweden niet onopgemerkt gebleven – door de extra volumes uit onze fabriek kon Volvo een mooie verkoopgroei realiseren. 2017 wordt ook een druk jaar – tot na de zomervakantie wordt er gewerkt tegen onze maximale capaciteit. We doen er alles aan om zoveel als kan overwerk te vermijden, maar helemaal uitsluiten is niet mogelijk. In de tweede jaarhelft verdwijnt de huidige XC60 uit ons gamma, nadat de collega’s in Torslanda starten met het nieuwe model, en daarna lanceren we de XC40.

Wat verwacht u van de volumes?
Eric Van Landeghem: 2017 zal qua volumes nog vrij goed zijn omdat we nog geruime tijd de XC60 maken, maar het zal natuurlijk onder het niveau van 2016 liggen. In het najaar komt er uiteindelijk de herbalans, die al eerder aangekondigd was, maar die we al verschillende keren hebben kunnen uitstellen. De XC40 zit dan nog in de aanloopfase, en kan het verlies van de XC60 nog niet compenseren. De productiedaling zullen we dan kunnen opvangen met een aantal werkloosheidsdagen. Maar we gaan een groot deel van de vrijgekomen mankracht inzetten op nieuwe activiteiten die we samen met CMA gaan opstarten tijdens het najaar. Trouwens de jaarvolumes blijven schuiven, we zien nu alweer een lichte stijging tegenover de eerste prognose. En we blijven ons inspannen om extra volumes naar Volvo Car Gent te halen.

Kunt u daar iets meer over zeggen?
Eric Van Landeghem: Nee, ten eerste omdat dit steeds confidentieel is, maar het is ook voorbarig. Maar het toont wel aan dat we aan onze Zweedse directie goede cijfers moeten kunnen en blijven voorleggen. De kwaliteit moet goed zijn, en door efficiëntieverbeteringen moeten we onze ‘manufacturing cost’ kunnen verlagen. Als we dit kunnen combineren met het groeiscenario van Volvo Cars, zie ik wel enkele mogelijkheden.

Denkt u nu ook aan de eventuele productie van CMA-auto’s van Geely in Gent?
Eric Van Landeghem: Dat is een interessante denkoefening, maar niet meer dan dat. Maar als we een top-performante fabriek zijn, kun je niets uitsluiten.

Bent u niet bang voor de concurrentie uit de Chinese fabrieken?
Eric Van Landeghem: Nee, integendeel. Kijk naar de groeicijfers van Volvo. Zonder de capaciteit in China hadden we deze groei niet kunnen realiseren. De strategie blijft onveranderd: er moet productie zijn in onze belangrijkste markten – in Europa, in de VS en in China. En ondanks de groei in China en Amerika, blijft Europa de grootste markt met nog steeds een - weliswaar klein - groeipotentieel.

U hebt enkele jaren geleden een sportief elan in de fabriek gebracht. Wordt dit verdergezet?
Eric Van Landeghem: Dat is zeker de bedoeling! We doen dit niet alleen omdat sport en beweging leuk zijn, het kadert ook in ons duurzaamheidsprogramma. We moeten allemaal langer werken, dus is het belangrijk om fit te zijn en te blijven, zowel lichamelijk als geestelijk. Gezonder leven, met meer beweging, en meer aandacht voor een gebalanceerde voeding, zijn daar belangrijk voor. Binnenkort organiseren we enkele yoga-sessies met Evy Gruyaert, en dit jaar gaan we met onze fietsambassadeurs, en hun supporters, de Mont Ventoux op. Ook de lopers krijgen een mooie uitdaging: deelnemen aan de halve marathon van Göteborg. En daarnaast behouden we ons drukke sportkalender, met fiets-, loop-, en wandelactiviteiten.

Nu we het hebben over ‘loopbaan’, mogen we vragen naar uw plannen?
Eric Van Landeghem: Ik word dit voorjaar 61 en ik hoop nog lang fit en gezond te blijven… en ook nog lang voor Volvo te kunnen en mogen werken. Ik heb er al een lange carrière in de autosector opzitten, maar Volvo is toch wel een heel apart, goed bedrijf dat ik enorm kan waarderen. Het is ook onze betrachting om een ‘beste werkgever’ te zijn, in het Engels: een ‘employer of choice’. Ook dat is belangrijk om competente en gemotiveerde mensen te behouden en te blijven aantrekken.

Naar boven