Op bezoek bij Volvo Car Gent

Wenst u Volvo Car Gent te bezoeken? Dat kan! Volvo Car Gent biedt u de mogelijkheid om tegen betaling en in groep de fabriek te bezoeken.
Een bezoek duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit een introductie gevolgd door een bezoek (te voet) in de Lasfabriek en in de Eindassemblage.
We geven voorrang aan technische scholen (laatstejaars) uit de regio, hogescholen en universiteiten; en aan dealers en klanten. We aanvaarden groepen van maximum 15 deelnemers. Het is mogelijk om twee groepen te boeken (2 x 15 personen).
Wij verwijzen u graag naar onze inschrijvingspagina om uw bezoek te reserveren, nadat u alle praktische informatie hebt gelezen en kennis hebt genomen van de tarieven.
Meer info

Visiting Volvo Car Gent

Do you want to visit Volvo Car Gent? That is possible! Volvo Car Gent offers you the opportunity to visit the plant at a charge. The visit lasts approximately two hours and contains an introduction, followed by a guided tour, on foot, in the welding plant and the assembly plant.
We give priority to technical schools (final-year students) from our region, colleges and universities, as well as to our dealers and clients. We accept groups of maximum 15 participants. It is possible to book two groups (two times 15 people) too.
To make a reservation, we like to redirect you to our subscription page, after informing you about the practical information and the rates.
More info

Naar boven