Volvo Car Gent

Juridische info

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
Deze website is eigendom van Volvo Car Gent.

Doel van deze website

Het doel van deze website is om u te informeren over onze dienstverlening en gebeurtenissen. Daarnaast bieden we u graag een blik op onze werken en de mensen achter het merk en productie in Gent.

Eigendomsrechten tekst- en beeldmateriaal

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Volvo Car Gent of rechthoudende derden. Deze zijn enkel informatief ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Volvo Car Gent kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Volvo Car Gent kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Volvo Car Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacystatement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt bij het verlaten van deze website.