Volvo Car Gent

Duurzaamheid is een absolute prioriteit voor Volvo Cars. Ook Volvo Car Gent kan enkele mooie verbeteringen binnen dat kader voorleggen. Een van de meest recente realisaties is dat schuimfolie verpakkingen niet meer bij het restafval gedeponeerd worden, maar apart ingezameld worden om tot nieuwe schuimfolie te verwerken. Zo wordt de kringloop mooi gesloten, en dragen we ons steentje bij tot een circulaire economie.

 

Je kent het wel, de witte polyetheen schuimfolie, die vaak je pakje beschermt dat je online hebt besteld, en ook als verpakking dient voor verschillende onderdelen in productie.
Grote hoeveelheden kunststof schuimfolie belandden vroeger in containers bij het restafval. Dat kan beter, vonden medewerkers van de logistieke, facilitaire en milieuafdelingen. Het resultaat is dat alle schuimfolie nu gerecycleerd en teruggewonnen wordt als circulaire schuimfolie.

 

“70 percent van het restafval dat in de gele afvalstroom terechtkwam, was verpakkingsmateriaal. De witte schuimfolie die gebruikt wordt om onderdelen te beschermen, maakt daar in volume 40% van uit.” Aan het woord is Jan Smet, milieucoördinator bij Volvo Car Gent. “Dagelijks werden er zo bergen schuimfolie afgevoerd, om vervolgens verbrand te worden.”
Helemaal niet ecologisch dus.

Samen met o.a. Valipac, VCG's externe partner voor afvalverwerking, en Abriso, producent van schuimfolie, werd een pilootproject opgezet. Met succes, want een aparte afvalstroom voor schuimfolie inclusief vlotte recyclage was al snel een feit."

Volvo Car Gent

Bij het uitpakken van de onderdelen in de eindassemblage wordt de schuimfolie apart ingezameld. Vervolgens wordt dit gedeeltelijk bij ons uitgesorteerd om naar Abriso te vertrekken. Het overige materiaal gaat naar TML, verwerker van leeggoed en verpakkingen, waar het ook gesorteerd wordt, en nadien ook bij de schuimfoliefabrikant Abriso terechtkomt. Zij vermalen het en versmelten het tot granulaat, dat op zijn beurt opnieuw als grondstof gebruikt kan worden voor de productie van nieuwe schuimfolie. Zo wordt de cirkel gesloten.

Een mooie verbetering voor het milieu. Per ton nieuw PE-schuim dat geproduceerd wordt, is er 6300 kg CO2-uitstoot. Bij gerecycleerd materiaal bedraagt dit slechts 1400 kg per ton.

Volvo Car Gent

Sinds eind vorig jaar werd er dus een bijkomende afvalflow gecreëerd. Medewerkers uit de productie- en logistieke afdelingen moeten nu alle witte schuimfolies in speciaal daarvoor bestemde grijze afvalcontainers deponeren. En er zijn nu minder gele afvalbakken nodig voor het restafval. Op circa drie maanden tijd vertrokken er maar liefst 520 van die grijze afvalcontainers uit de productie, elk met een inhoud van 1100 liter, wat een totaal gewicht vertegenwoordigt van meer dan 10 ton folie. Dat kan tellen!

In onze eindassemblage zijn nu 22 nieuwe containers voor witte foams geplaatst om het afval in te zamelen.

De zuiverheidsgraad bedraagt 99%, wat een bijzonder goed resultaat is. Volvo Car Gent

"Voor ons is duurzaamheid net zo belangrijk als veiligheid.“

           -- Håkan Samuelsson, CEO van Volvo Cars --

Wat betekent duurzaamheid voor Volvo Car Gent?

Onze ambitie is om in 2025 volledig klimaatneutrale productieactiviteiten te bereiken. Parallel daaraan zullen wij intensief werken om duurzamer om te gaan met energie, water en afval.

Wereldwijd zijn de fabrieken van Volvo Cars op de goede weg. Vandaag is ongeveer 50% van het energieverbruik in de productievestigingen van Volvo Cars klimaatneutraal.  Het doel is om tegen 2025 30% minder energie en 15% minder water te verbruiken en 20% minder afval te produceren.

Volvo Car Gent heeft het streefdoel van 15% minder waterverbruik intussen al bereikt, en is een goede leerling binnen de Volvo-groep. Maar daar stopt het niet, want VCG heeft ook een stappenplan uitgetekend om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren. De aanleg van de warmwaterpijplijn tussen VCG en StoraEnso (2016) was al een belangrijke stap voorwaarts en daarnaast haalt de fabriek groene energie uit de drie windturbines op de Volvo-site en voorzien 8.600 zonnepanelen op de daken mee in het elektriciteitsverbruik.

 

 

 

27 mei 2021