Volvo Car Gent
Naar Global Newsroom

Als gevolg van de steeds verder uitdijende coranapandemie heeft Volvo Car Gent de productie op dinsdagavond 17 maart stilgelegd. Dat zal zeker tot en met 19 april het geval zijn. Een heropstart zal gebeuren in lijn met de maatregelen van de overheid en rekening houdend met de geldende preventiemaatregelen met betrekking tot hygiëne en social distancing (afstand houden tussen personen).

Volvo Cars wordt als groep wereldwijd zwaar getroffen door de pandemie. Een dalende marktvraag, productiestops in verschillende fabrieken en de bezorgdheden van de duizenden medewerkers leiden tot nieuwe, verscherpte maatregelen.

De eerste focus van het bedrijf is de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers garanderen. Uitgebreide preventiemaatregelen en een verbod op zakenreizen waren eerder al van kracht. Maar er is nood aan extra maatregelen om de verspreiding van het virus nog verder tegen te gaan en social distancing, waarbij mensen de raad krijgen om zo veel mogelijk afstand te bewaren van elkaar, nauwgezet op te volgen. Dit betekent dat het bedrijf overgaat tot meer productiestops, het extra aanmoedigen van thuiswerk en het stimuleren van persoonlijke voorzorgsmaatregelen.

De productie van Volvo Car Gent blijft opgeschort tot en met 19 april. De Zweedse en Amerikaanse fabrieken zullen hun productie staken tot en met respectievelijk 19 april en 3 mei.

Alle medewerkers van Volvo met een kantoorjob moeten thuiswerken, behalve als hun aanwezigheid op de site strikt noodzakelijk is. Ook dan moeten alle geldende preventiemaatregelen in acht worden genomen. Zowel voor arbeiders als bedienden zijn de arbeidstijden teruggeschroefd. 

Deze nieuwe maatregelen zullen ervoor zorgen dat jobs verzekerd blijven en dat Volvo Cars zo snel als mogelijk weer normaal kan gaan produceren, dit op een verantwoorde en veilige manier.

Vorige maand kon Volvo Cars vier fabrieken in China heropstarten na een lange productiestop, eveneens omwille van het coronavirus. Klanten keren daar intussen terug naar de showrooms, en dat is goed nieuws voor ons als internationaal bedrijf.

"Onze eerste bezorgdheid gaat uit naar de gezondheid van onze medewerkers en de toekomst van onze activiteiten", zo sprak CEO Hakan Samuelsson. "Met de hulp van de juiste ondersteunende maatregelen van de verschillende regeringen moeten we in staat zijn om snel te handelen."

Volvo Cars is ervan overtuigd dat deze maatregelen ervoor zullen zorgen dat de juiste belans kan worden gevonden tussen het zo veel mogelijk beperken van de impact van de pandemie en het beschermen van de eigen medewerkers, alsook van de toekomst van het bedrijf. 

De Volvo-fabrieken die momenteel geïmpacteerd zijn door het coronavirus bevinden zich Gent, Torslanda, Skövde en Olofström (Zweden) en South Carolina (VS).