Volvo Car Gent
Naar Global Newsroom

Gender en diversiteit hoog op agenda Volvo Car Gent 

  • Volvo Car Gent voert actief diversiteitsbeleid
  • 15% van medewerkers is vrouwelijk 
  • Women@Volvo groepeert vrouwelijke medewerkers via mentorprogramma en netwerkavonden

 
Volvo Cars streeft ernaar zijn personeelsbestand zo divers mogelijk samen te stellen, zowel op het vlak van afkomst, geaardheid, religie en geslacht. Dat dit een werk van lange adem is, bewijzen de cijfers. Een minderheid van de medewerkers bij de autobouwer is vrouwelijk. Bij Volvo Car Gent gaat het om 15% van de 6.500 medewerkers en dat aantal groeit gestaag. Women@Volvo verenigt deze dames, ook na het werk. 
 
Vanuit Zweden, waar Volvo zijn oorsprong vindt, wordt van nature uit veel belang gehecht aan openheid en gelijkheid. Een actief diversiteitsbeleid gaat daarmee samen. Het  stimuleert creativiteit en innovatie en bevordert de interne bedrijfscultuur. Verschillen op basis van geslacht, leeftijd en religie worden omarmd in plaats van geschuwd. Bij de samenstelling van teams is de diversiteit van dat team ook steeds een aandachtspunt.
 
Wat gender betreft, is het netwerk Women@Volvo een sterkhouder. Dit netwerk verenigt vrouwelijke medewerkers binnen Volvo Car Gent. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag brengen we dit onder de aandacht.

Wat doet Women@Volvo?

• Verenigt vrouwen binnen Volvo Car Gent op een vrijblijvende manier

• Organiseert mentorprogramma’s voor vrouwelijke medewerkers: Een zestal dames binnen Volvo wordt intensief begeleid en ondersteund om te groeien in hun rol en functie. Ze krijgen tips en coaching door specialisten (Coaching The Shift) en persoonlijke begeleiding van een mentor uit het directiecomité. 

• Organiseert netwerkavonden voor alle vrouwelijke medewerkers Elk kwartaal wordt een keynote of workshop georganiseerd rond thema’s die vrouwelijke medewerkers extra aanbelangen (work life balans, dresscode op en buiten het werk, hoe als vrouw je professionele skills optimaal benutten …)
 
“We willen vrouwen die hier werken steunen aan de hand van een aantal initiatieven, hen met elkaar verbinden zodat ze van elkaar kunnen leren en hen laten nadenken over interessante professionele en maatschappelijke topics. Op dit manier hopen we hen te inspireren en willen we hen dat extra draagvlak bieden, dat ook uitnodigt tot persoonlijke groei."

Dominiek Verkammen, Director Project & Launch, en een van de initiatiefnemers van Women@Volvo.

Als autobouwer sluit Volvo Car Gent hiermee aan bij wat er leeft in de samenleving: meer aandacht voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak en de bijhorende effecten. 

Op internationale vrouwendag worden de duizenden medewerkers bij Volvo Car Gent uitgenodigd om een van hun vrouwelijke collega’s een welgemeend compliment te geven over hun professionele verdiensten.