Volvo Car Gent
Naar Global Newsroom

Vanaf 1 april 2021 voert Volvo Cars een nieuw beleid van betaald ouderschapsverlof in voor zijn meer dan 40.000 werknemers over de hele wereld, voor zowel mannen als vrouwen, in alle fabrieken en kantoren.
 

Het ‘Family Bond’-beleid biedt alle werknemers met minstens één jaar anciënniteit en met kinderen geboren na 31 maart 2021 in totaal 24 weken verlof aan 80% van hun basisloon. Beide ouders kunnen van dat verlof genieten en bovendien kan het op elk moment in de eerste drie jaar van het ouderschap worden opgenomen.
 

“We willen een cultuur creëren die gelijkwaardig ouderschap voor zowel mannen als vrouwen ondersteunt”, aldus Håkan Samuelsson, Chief Executive Officer. “Als we ouders steunen om een goed evenwicht tussen hun werk- en gezinsleven te vinden, helpt dat de genderkloof te dichten en kan iedereen in zijn of haar carrière uitblinken. We zijn altijd al een familie- en mensgericht bedrijf geweest. Met het Family Bond-programma tonen we hoe belangrijk die waarden voor ons zijn en dat zal ons merk uiteindelijk versterken.”
 

Dit wereldwijde nieuwe beleid van Volvo Cars is veel inclusiever en toegankelijker dan veel bestaande regelingen in de wereld. Bovendien kan het opgenomen worden door alle wettelijk geregistreerde ouders, waaronder adoptie- en pleegzorgouders, draagmoeders en niet-biologische homoseksuele ouders. Sommige landen bieden geen betaald verlof aan nieuwe ouders aan of sluiten bepaalde groepen uit. Dat is vaak het geval voor vaders.
 

Het wereldwijde beleid van Volvo Cars is geïnspireerd op de nationale wetgeving van zijn thuisbasis in Zweden, die in de hele wereld bekend staat om de royale ouderschapsregelingen. Die regelingen hebben overigens de afgelopen decennia concrete voordelen voor zowel ouders als kinderen opgeleverd. Het is het vervolg van een proefproject rond ouderschapsverlof dat in 2019 in de regio EMEA werd gelanceerd en waarbij 46 procent van alle kandidaten vaders waren.
 

“Voor onze werknemers is dit meer dan een nieuw beleid voor ouderschapsverlof. Het is de belichaming van onze bedrijfscultuur en waarden”, zegt Hanna Fager, hoofd van Corporate Functions. “We willen het voortouw nemen en vooruitgang boeken in onze sector en daarnaast een nieuwe wereldwijde norm voor mensen stellen. Door al onze werknemers voor betaald ouderschapsverlof te laten kiezen, verkleinen we de genderkloof en krijgen we een meer divers personeelsbestand, wat onze prestaties bevordert en onze onderneming versterkt.”
 

Uit de resultaten van het proefproject rond ouderschapsverlof bleek dat de werknemers het beleid waardeerden omdat het genderneutraal en inclusief is en aan persoonlijke behoeften kan worden aangepast. We hebben ook bijgeleerd hoe we nog meer werknemers kunnen aanmoedigen om ouderschapsverlof op te nemen en hoe we van dat verlof voor beide ouders de nieuwe ‘norm’ kunnen maken.
 

Er zijn nog wel enkele obstakels voor het opnemen van ouderschapsverlof. Sommige ouders zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen voor hun team en hun carrièremogelijkheden op lange termijn. Daarnaast bestaan er in bepaalde culturen duidelijke verwachtingen over de rol van vaders op het werk en thuis.
 

Om werknemers nog meer te stimuleren, heeft Volvo Cars de communicatie rond zijn ouderschapsverlofregeling nog efficiënter proberen aan te pakken. Door de 24 weken ouderschapsverlof als een vooraf geselecteerde optie aan te bieden, wil het bedrijf een ‘standaardeffect’ creëren: mensen zijn in principe meer geneigd om aan vooraf bepaalde opties vast te houden. Dubbelzinnig taalgebruik, zoals ‘tot 24 weken’, wordt vermeden omdat we geneigd zijn negatieve uitkomsten te voorspellen wanneer er onzekerheid heerst.
 

Door zulke tactieken te gebruiken, wil Volvo Cars verwarring en culturele barrières wegnemen en ouders zekerheid bieden.

 

Volvo Cars zal zich blijven inzetten om de genderkloof te verkleinen en zal daarom de deelnameresultaten na verloop van tijd ook delen, zodat andere ondernemingen van zijn vooruitgang kunnen leren.